Integritetspolicy

ALLT DU BEHÖVER VETA OM GDPR

Vad är GDPR? Den nya lagen kan kännas krånglig och snårig och inte helt lätt att överblicka vad allt betyder. Vi på PrisGlas har valt att sammanfatta vad lagen innebär för dig som kund på ett lite enklare sätt hur vi tar hand om dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du har frågor om GDPR.

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett felaktigt sätt. Nuvarande lagen PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, e-post, personnummer mm.

4. Vem är Personuppgiftsansvarig? 
PrisGlas har övergripande personuppgiftsansvar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

5. Hur lagras dina Personuppgifter?
Vårt ekonomisystem hanterar endast de uppgifter du angett för att handla hos oss. Om du angett personuppgifter till oss men väljer att inte slutföra din order, kommer dina personuppgifter att gallras bort från våra system. Om du valt att fullfölja din order så hamnar dina uppgifter i vårt ekonomisystem och kan inte gallras bort då dessa omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. PrisGlas kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

6. Nyhetsbrev via e-post:
Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev samtycker du till att vi lagrar de kontaktuppgifter du angett. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev och då raderas dina uppgifter hos oss automatiskt.

PrisGlas behöver inte samtycke från dig som kund om du beställer en vara hos oss då ett kundavtal ingås.

7. Vad händer vid en Personuppgiftsincident?
Om PrisGlas får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

8. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har lagt en order hos oss har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

Du som har ingått i ett kundavtal med PrisGlas har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

9. Kan jag radera mig ur era system?
Du har som har ingått i ett kundavtal/order med PrisGlas kan inte begära att dina personuppgifter raderas som finns lagrade om dig då dessa omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Har du inte ingått avtal utan endast angett uppgifter såsom e-post, telefonnummer, namn vid ev offert eller annan kontakt, kan du begära att dessa uppgifter raderas från våra system. All personuppgiftsdata som ej omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt raderas i våra system automatiskt inom 6 månader.

10. GDPR i praktiken?
PrisGlas har infört de nödvändiga funktioner för att administratörer i våra system senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäran ifrån dig.

• Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med PrisGlas kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som kund lämnas ut. Begäran görs till GDPR_PrisGlas

• Erbjudanden e-post – PrisGlas har även rätt att inom ett (1) år efter att du som kund kontaktat oss/lagt order marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.


ANVÄNDARVILLKOR

Nedan följer användarvillkor för webbsidan. Kontakta oss vid frågor.

1 Webbsidans villkor

1.1 Denna webbsida ägs och drivs av FerroxLED Railings AB under varunamnet PrisGlas.se
1.2 Dessa villkor (Användarvillkor) gäller för allt ditt användande av webbsidan. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbsidan samtycker du till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbsidan.

2 Ändring av webbsida och villkor

2.1 För att förbättra användningen av denna webbsida kan PrisGlas komma att göra ändringar/uppdateringar.
2.2 PrisGlas förbehåller sig rätten att, utan förbehåll, göra förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbsidan som PrisGlas anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig PrisGlas rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 Hyperlänkar

3.1 PrisGlas´s webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor för att förbättra och underlätta information om produkter och regler, vilka ägs och tillhandahålls av tredje part. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar PrisGlas´s webbsida.
3.2 PrisGlas råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje part. Följaktligen bär PrisGlas inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
3.3 Eftersom PrisGlas inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje part ägda sidor rekommenderar PrisGlas dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje part sker uteslutande på användarens egen risk.

5 Ansvarsbegränsning

5.1 PrisGlas lämnar inga garantier i fråga om webbsidans funktion eller tillgänglighet.
5.2 Inte heller garanterar PrisGlas att den information som hålls tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbsidan. PrisGlas reserverar mot eventuella tekniska fel utom vår kontroll.
5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbsidans utnyttjande eller information som webbsidan tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6 Cookies

6.1 PrisGlas´s webbsida använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av webbsidan.
6.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbsida. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbsidan, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för PrisGlas att förbättra ditt besök på PrisGlas´s webbsida.
6.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. PrisGlas använder sig av både permanenta cookies och session cookies.
6.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbsidans funktionalitet.

7 Säkerhet på webbsidan

7.1 PrisGlas, samt våra samarbetsbolag, tex Klarna kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbsidan. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 PrisGlas vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbsidan i samband med transaktioner. PrisGlas webbsida är https skyddad. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett kommunikationsprotokoll för internet som skyddar data från manipulation och avlyssning mellan användarens dator och webbplatsen. Användarna kan förvänta sig att webbplatserna de besöker är säkra.


INTEGRITETSPOLICY

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Inom PrisGlas behandlar vi Personuppgifter för kunder som använder våra tjänster eller har ingått köpeavtal. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. PrisGlas är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbsida. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss på OM sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

PrisGlas använder Personuppgifter för att administrera den order du lagt hos oss och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med PrisGlas Användarvillkor och PrisGlas Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar PrisGlas behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du handlar hos oss eller som vi samlar in om dig vid kontakt.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på PrisGlas´s webbsida och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Avändning av PrisGlas´s webbsida

Genom att använda PrisGlas ordersida på webbsidan accepterar du att PrisGlas samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att PrisGlas och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via PrisGlas´s webbsida.

PrisGlas kan lämna ut Personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. Klarna vid beställning i PrisGlas webbshop, DHL elelr andra fraktbolag för utförande av din leverans.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos PrisGlas få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du skickar e-post till GDPR_PrisGlas

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

PrisGlas samlar endast in Personuppgifter för att behandla och utföra ett köpeavtal. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilken tjänst du valt.

PrisGlas använder Personuppgifter för att administrera tillhandahålla beställningar.

  1. Bearbeta dina fakturor och beställningar, kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din orderstatus eller information om din order före, under och efter din beställning,
  2. Diagnostisera fel, optimera leveransen och kunna kontakta dig i händelse av problem med en order eller utförandet av din beställning, analysera och förbättra kvaliteten på din beställning, och verifiera att ditt användarkonto (webbshop) inte används av andra.

INSAMLING AV DATA VID ORDER ONLINE 
När du beställer en produkt via vår ordersida online, så lämnar du dina personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av ansvarig aktör hos PrisGlas i enlighet med gällande personuppgiftspolicy.

UTSKICK AV INFORMATION
När du lagt en order hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, viktig information om den kommande leveransen och information kopplade till din beställning. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med din order.

Inför och under leveransen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer samt e-post till den e-postadress som har angetts i samband med order. Det kan t.ex. vara uppgifter om leveranstider, viktig information inför leverans, leveransförsening eller påminnelse om förestående leverans.

LAGRINGSTIDER
PrisGlas sparar alla personuppgifter i vår databas.

PrisGlas gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att PrisGlas raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
PrisGlas vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. PrisGlas utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur PrisGlas arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)

Önskar du komma i kontakt med ansvarig på PrisGlas?

Tel: 08-91 91 21 – knappval 1

Dataskyddsombud PrisGlas.se

Magnus Henegård

E-post: GDPR_PrisGlas