Om Härdat glas

Om härdat glas.

Härdat säkerhetsglas är ett vanligt glas som genomgått en härdningsprocess i ugn. Själva härdningen uppkommer vid nedkylningen av det uppvärmda glaset. Härdat säkerhetsglas hittar du tex i sidorutorna på en bil.

Vid åverkan går glaset sönder i mängder av små bitar, även kallade granulater. Detta gör att man inte kan skära sig och att personskador undviks, men fallrisk kan uppstå om det är hög höjd.

På grund av fallrisken vid glaskross är endast härdat glas i räcken är ovanligt och oftast inte godkänt av Boverket.

Vi erbjuder härdat glas i 6mm, 8mm, 10mm och 12mm.

Glaset är ca 7 gånger tåligare än ett vanligt glas och används oftast i dörrar, duschväggar, glasdörrar och glasväggar där risken för skärskador är stor om ett glas skulle gå sönder.

Enligt Boverket måste alla glas lägre än 80cm vara ett säkerhetsglas, härdat eller laminerat.

Man kan också laminera ihop två härdade glas, som då blir ett bättre säkerhetsglas och kan användas i fler olika miljöer såsom entrétak, glasdörrar etc.

Våra härdade glas levereras alltid med slipade och polerade kanter.

Läs mer om härdat glas hos Pilkington, en av våra leverantörer.

Vikter/kvm:

6mm: 15kg

8mm: 20kg

10mm: 25kg

12mm: 30kg

Ultra Clear klart glas

Järnfattigt glas eller Optiwhite Ultra Clear som det också heter, är ett glas som har ett klarare utseende än vanliga glas. Det är mängden järn i glaset som gör om det är grönare eller klarare. Vanliga glas, såsom fönsterglas etc. är alltid lite grönaktigt, men det syns inte på samma sätt då de är så tunna som vanligtvis 4mm.

Ju tjockare ett glas är, ju mer grönaktigt kan det upplevas. Det gröna syns oftast mer på kanterna än rakt framifrån. Det är främst inomhus där man har glaset nära vita väggar som gör att den gröna nyansen syns mer. Utomhus syns det inte alls lika väl så därför är Ultra Clear glas utomhus inte lika vanligt.

Ju tjockare glas ju grönare upplevs det. Ett Ultra Clear glas har också ett högre pris, vilket gör att man bör fundera över om man behöver det i den miljö man tänkt montera det.

Alla våra härdade och laminerade glas finns med valet Ultra Clear. Ultra Clear glas är inte något som finns eller behövs i isolerglas.